När ett uppdrag är genomfört så betygsätter uppdragsgivaren den Runner som hjälpt honom eller henne genom att markera hur nöjd man är med utförandet. 

Betyget är ett genomsnitt av dina sammanlagda uppdrag och inkluderar även avbrutna uppdrag som sänker betyget.

För att som Runner behålla ett så högt betyg som möjligt, tänk på:

  • Kom alltid i tid!
  • Bemöt andra som du själv vill bli bemött
  • Se till att du utför allt som beskrivs i uppdraget
  • Var försiktig när du hjälper uppdragsgivaren så att inget går sönder
  • Avbryt inte uppdrag i onödan
  • Var alltid artig och trevlig och bemöt andra med ett leende.

Du kan läsa lite mer om detta här och vad som är viktigt att tänka på.

Hittade du svaret?