För att alla ska känna sig trygga har TaskRunner som policy att man betalar in pengarna till oss och att vi håller dem tills uppdraget är utfört. Först då betalas summan ut till den Runner du valt att anlita. I och med detta system behöver en uppdragsgivare aldrig betala för ett uppdrag som inte blev utfört och Runnern får en garanti på att pengar betalas ut för ett utfört uppdrag. Dessutom är förskottsbetalningen nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla en försäkring för Runnern och uppdragsgivarens egendom under uppdraget.

Hittade du svaret?