Du väljer själv vilket pris du är villig att betala. För att öka antalet Runners som blir intresserade av att utföra ditt uppdrag bör du prissätta uppdraget på en rimlig nivå. Ett tips är att estimera hur många timmar du tror att det tar och vad du är villig att betala per timme. Tänk på att våra Runners har kostnader för bland annat bränsle och i förekommande fall trängselskatter. Varje Runner deklarerar dessutom på den ersättning de erhåller från TaskRunner.

Hittade du svaret?