I samma stund som du skapar ditt uppdrag går en notis ut till alla våra Runners i närheten som har de kompetenser som efterfrågas. Dessa Runners kan sedan välja att lägga bud och/eller kommentera på ditt uppdrag. Responstiden brukar bero på var man befinner sig och inom vilken kategori du skapat ditt uppdrag, men det är inte ovanligt att Runners börjar buda på uppdraget redan inom några minuter. Du får en notis så fort ett nytt bud har kommit in.

Hittade du svaret?